W Powstaniu:

w konspiracji w WSK V Oddziału Sztabu w KG AK, jeniec szpitala w Zeithain

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW