W Powstaniu:

Obwód V Mokotów PS przy ul. Dolnej 42 - wydzielony szpitalik dla chorych na czerwonkę

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW