W Powstaniu:

Kampinos - szpit. Jaktorów - 25 pp

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego