W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem, w oddziałach bojowych Zgrupowanie „Hall", sierpień

Źródło

źródło:Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego