W Powstaniu:

Róg - PWPW St.Miasto - Śródm.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego