W Powstaniu:

Obwód II - Żoliborz, w oddziałach bojowych: Odcinek „Żaglowiec" od 1 sierpnia do 2 października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN