W Powstaniu:

Radwan - lek.nacz. - Bakcyl - szpit.gmach PKO

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego