W Powstaniu:

Chrobry I - p.sanit.ul.Ciepła St.Miasto - Śródm. - szpit.ul.Hoża 41

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego