W Powstaniu:

Golski - 5 kom. - p.sanit.ul.Filtrowa

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego