W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Północ (bez Leszna) placówki lecznicze: szpital Dziecięcy, siedziba: ul. Śliska 51 od 1 sierpnia do 3 października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN