W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Powiśle,

Odcięta wcześniej w Śródmieściu, dołączyła do batalionu „Zośka” na Czerniakowie, uczestnicząc w walkach jako łączniczka i sanitariuszka. Przed odejściem batalionu na Czerniaków, 5 września 1944 r. wzięła ślub z ppor. Janem Wuttke („Czarny Jaś”) w kaplicy Sióstr Rodziny Marii przy ul. Hożej. Po upadku Czerniakowa dostała się do niewoli na ul. Wilanowskiej.

Wraz z grupą dziewcząt została prawdopodobnie rozstrzelana na Woli.

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN oraz http://www.batalionzoska.pl/batalion/biogramy/#content