W Powstaniu:

Obwód VII Powiat Warszawski„Obroża" , III plutonie "Felek" 2. kompanii "Rudy" baonu "Zośka".

Źródło

Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego; Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN a także http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/sanitariat_gs.htm