W Powstaniu:

Kryska - szpit.pol.nr 2

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego