W Powstaniu:

Praga - 5 rej. - Kampinos - bat.Znicz

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego