W Powstaniu:

Obwód II Żoliborz Harcerskie Patrole Sanitarne AK

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN