W Powstaniu:

szef Sanitarny dzielnicy Wola Armii Ludowej

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW