W Powstaniu:

Sławbor - WSSpoł.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego