W Powstaniu:

Obwód VI Praga, w oddziałach bojowych w Zgrupowaniu nr 654, 1 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN