W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście – Północ (bez Leszna). w oddziałach bojowych: w oddziałach dyspozycyjnych komp. „Koszta", w sierpniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN