W Powstaniu:

Bakcyl - Północ - p.sanit.ul.Hipoteczna 4 St.Miasto do 2.09.

ppor.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego