W Powstaniu:

lekarz naczelny I Rejonu na Czerniakowie, V zgrupowanie por. Różatowskiego ”Siekiery”, klasztor SS Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 135/137

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW