W Powstaniu:

Obwód V Mokotów PS przy ul. Dolnej

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW