W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Południe. placówki lecznicze: Pogotowie Ratunkowe, punkt ratowniczo-sanitarny siedziba: ul. Hoża 56 w sierpniu

Źródło

Bożena Urbanek - Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN