W Powstaniu:

Bakcyl - Gurt - p.sanit.ul.Sosnowa 8

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego