W Powstaniu:

NSZ - Pułk im.Sikorskiego - szpit.ul.Czackiego 3/5

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego