W Powstaniu:

PS ”Arsenał” ul. Długa, szp.pol. przy ul. Miodowej 23

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW