W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Złota 62

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego