W Powstaniu:

Teczka - wydz.morski - kier.sanit.

ppor.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego