W Powstaniu:

Praga - 4 rej. - plut.łącz.1601

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego