W Powstaniu:

Kampinos - kom.por.Jurka

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego