W Powstaniu:

Kampinos - 78 pp - 2 kom. Jaktorów - Kampinos

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego