W Powstaniu:

zakład położniczo - ginekologiczny im. ks. Anny Mazowieckiej

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW