W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Czerniaków, w oddziałach bojowych: Zgrupowanie „Kryska"

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego