W Powstaniu:

Bełt - plut.sanit.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego