W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Południe. w oddziałach bojowych Pozostałe sanitariuszki - harcerki AK, od 1 sierpnia do 3 października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN