W Powstaniu:

PS Nr 118 przy ul. Próchnika 2

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW