W Powstaniu:

Chrobry II - p.sanit.ul.Pańska - ul.Twarda 15

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego