W Powstaniu:

Czata 49 - p.sanit.ul.Muranowska St.Miasto - Czerniaków

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego