W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem, placówki lecznicze: szpital Wolski, siedziba: ul. Płocka 26; od 1 sierpnia do 3 października, szpital Dziecięcy im. Karola i Marii, od l sierpnia do 7 sierpnia, siedziba: ul. Leszno 136 od l sierpnia do 7 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN