W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Północ (bez Leszna) placówki lecznicze: szpitalik siedziba: ul. Śliska 61 od 4 sierpnia do września Punkt ratowniczo-sanitarny, szpitalik, siedziba: ul. Złota 22 od września do 3 października

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN