W Powstaniu:

Radwan - plut.sanit.WSK

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego