W Powstaniu:

Radwan - plut.łącz.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego