W Powstaniu:

Kampinos - szpit.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego