W Powstaniu:

Radwan - plut.żand.1149

plut.p.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego