W Powstaniu:

Kiliński - plut.wart.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego