W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Nowogrodzka 6

PCK

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego