W Powstaniu:

Kampinos do 15.08.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego