W Powstaniu:

ul. Kilińskiego

Źródło

"Harcerki 1939-1945" PWN 1973.