W Powstaniu:

Kryska - Sławbor

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego