W Powstaniu:

Obwód V Mokotów, szpital ss. Elżbietanek ul. Goszczyńskiego 1 - od 1 sierpnia do 25 września; w oddziałach bojowych: Zgrupowanie „Baszta" w batalionie „Bałtyk", sierpień-wrzesień

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN oraz Muzeum Powstania Warszawskiego